ระบบการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว ที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มติ 5 ก.ค. 66

ระบบจะทำการปิดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ วันที่ 1 สิงหาคม 2566

ตั้งแต่เวลา 20:00 น. ถึง 23:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก