ระบบการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว ที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มติ 5 ก.ค. 66
เนื่องจากมีการกรอกข้อมูลคนต่างด้าว และ Upload ไฟล์แนบในหลายส่วน
เพื่อความสะดวกในการใช้งานระบบ กรุณาใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์


 
ประกาศ

ท่านสามารถยื่นคำขอ Name list
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 0.00 น.

คู่มือการใช้งานระบบ
1. สำหรับนายจ้าง / สถานประกอบการ ฉบับปรับปรุง 20/07/66  คลิกที่นี่
2. สำหรับบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฉบับปรับปรุง 20/07/66  คลิกที่นี่

การยื่นคำขอ namelist สามารถยื่นได้ครั้งเดียวต่อ 1 namelist
ต้องตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย เนื่องจากหากกดยืนยันส่งข้อมูลแล้ว
ท่านจะไม่สามารถแก้ไขรูปคนต่างด้าวและข้อมูลอื่นๆ
ในบัญชีรายชื่อได้ทุกกรณี

นายจ้างต้องยื่นคำขอทุกคำขอให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลา 0.00 น. ของวันที่ยื่นคำขอ