ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ทางอิเล็กทรอนิกส์
 
สำหรับเข้าใช้งาน

ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ)

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (มติ 29 ธันวาคม 2563)

คลิกที่นี่

 
สำหรับเข้าใช้งาน

ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (4 สัญชาติ)

ทางอิเล็กทรอนิกส์

ให้เข้าสู่ระบบตามที่กรมการจัดหางานประกาศ