ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากมีการกรอกข้อมูลคนต่างด้าว และ Upload ไฟล์แนบในหลายส่วน
เพื่อความสะดวกในการใช้งานระบบ กรุณาใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์


 
ประกาศ