ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์
กรุณาเลือกประเภทผู้ใช้งาน (Please Select User)
 
สำหรับคนต่างด้าว ที่ไม่มีนายจ้าง
- FOREIGNER
(คนต่างด้าวดำเนินการด้วยตนเอง)


Cambodia Lao Myanmar

Click here

 
สำหรับคนต่างด้าว ที่มี นายจ้าง
(นายจ้างดำเนินการเอง)

 
 

คลิกที่นี่